A A A

~~~~~~~~~~ SALYA FİSTÜLLERİ ~~~~~~~~~~~~~~

TANIM :
Atlarda çok görülür.Fistüller Paratis bezi üzerinde veya ductus paraditea da şekillenir(stenon kanalı fistülü).Köpeklerde Glandula Mandibularisle ilgi;i olarak şekillenir.

NEDENLER :
Bölgede oluşan yaralanmalar,apse olguları,Salya taşı operasyonları sonucunda,diş çekme operasyonlarında,Mandibulanin açık kırıklarında görülür.

SEMPTOM :
Deri üzerinde çeşitli büyüklükte yara görünümündedir.Granulasyon dokusu bölgede kronikleşerek ülserleşir.Fistül ağzının genişliği değişebilir.Çoğunlukla yarık seklinde olursa da huni seklinde de olabilir. Çoğunlukla yem yeme esnasinda bu yarıklardan damlalar halinde salya akar.

Paratis bezinin yerleştiği yerde ve bu bezin bağlandığı yerde;3.molar dişler düzeyinde meydana gelir.bazın dışardan incisura vazorum a yakın bölgelerde oluşur.

TEŞHİS :
Semptomlara bakarak kolayca konabilir.Ayrıca sondalama da fistülün derinliği hakkında bilgi verir.

PROGNOZ :
Bez fistüllerin de olumlu , Kanal fistüllerindeyse kuşkuludur.