A A A

RASITIZM VE OSTEOMALASIE
TANIM :
Her iki hastalıkta iskelet dokusunun önemli bir metabolizma bozukluğu olup gençlerde rasitizime ve yaslılarda ise raşitizm seklinde kendini belli eder. raşitizm gelişme cağındaki genç hayvanlarda iskelet dokusunda calsificansyon faaliyetinin yetersiz olusu sonucu kemiklerde deformasyona sebep olur.Osteomalasıe yaslı hayvanlarda görülür.Kemik dokusunun calsyumunu kaybederek decalsifikasyon sonu kemiklerin yumuşaması ve kolay kırılabilir bir hal almasıyla karakterizedir.
ETIYOLOJI :
Bu hastalıkların şekillenmesinde alınan gıdalarda calsyum ve fosfor miktarındaki noksanlık yine gıdalardaki calsyum fosfor ve magnezyum arasındaki dengesizlik ve VIT-D eksikliği rol oynayan faktörlerdir.VIT-D noksanlığının raşitizme etkisi araştırıcılar tarafından kabul edilmekte ise de bu vitamin yalnız başına değil fakat yetersiz calsyum ve fosfor ile birlikte rol oynamaktadır.rasitizime pratikte daha çok danalarda ve güneş görmeyen karanlık ve rutubetli ahırlarda uzun sure kapalı tutulanlarda rastlanmaktadır.Ayrıca mineral maddelerin reserbsiyonu engel olabilecek kronik barsak hastalıkları acık hava,güneş ve hareketten mahrum kalmak.Uzun sure karanlık ve rutubetli ahırlarda kalmak rasitizime yardımcı olan Sebeplerdendir.
SEMPTOMLAR :
Rasitizime hastalık yavaş yavaş gelişir.Hayvanin büyümesi gecikir,zayıf ve iştahsızdır.Extremitelerde kemik deformasyonları (on ve arka bacaklarda eğilmeler) ve amudiyet bozuklukları görülür.Eklemler kalınca ve kaba görünüştedir.Bas normale nazaran daha büyük görülür.Danalar sanki tırnaklarının ucuna basıyorlarmış gibi dik yürürler.Kaburga kemiklerinin alt kısmındaki cartilag kısımları kabarmış olup,elle yoklandıklarında deri altında tespih taneleriymiş gibi hissedilirler.Bel ya yukarıya doğru kamburlaşmış(KYPHOSE) veya aşağı doğru çukurlaşmış(LORDOSE) olabilir. Kemikler veya eklemler üzerine basınç yapıldığında hayvan ağrı duyar,diş değiştirmede gecikmeler,kramp lar görülür.
Osteomalasiede ise zayıflama,iştahsızlık,sut veriminde azalma,yürümede ve yatıp kalkmada zorluk,yatıp kalkarken inleme dikkati çeker.Hafif bir düşme vurma,çarpma,tırsma kemiklerde kolayca kırılmalar meydana getirebilir.Kaburgalarda ve havsal kemiklerinde oluşan bu bölgenin simetrisini bozar.Osteomalasiede Rasitizime olduğu gibi zevk hissinde sapıtma görülür.Kanda fosfor miktarındaki düşüklük,klinik belirtiler klinik belirtiler başlamadan önce oluştuğu için erken teşhiste önemlidir.Her iki hastalıkta seyir itibariyle kroniktirler.
PATOLOJİK BULGULAR :
Rasitizime kemikleşme geciktiği hatta durduğu için kemikler yumuşaktır. Bilhassa uzun kemikler vücudun ağırlığı altında eğilir.Yine kemiklerin epifizleri ve periostu kalınlaşmış,kemik iliğiyse daha kızarık bir hal almıştır.
Osteomalasıe de kemiklerin iliği genişlemiş cidarı ince ve kırılmaya karşı hassaslaşmıştır.Kaburga ve hafsala kemiklerinde kırıklıklar görülür.
TANI :
Hayvanların yas durumu ve klinik bulgular dikkate alınarak kolayca tanı konabilir.

KORUNMA :
genç hayvanlara yeteri kadar sut vermek,acık havalarda güneş ışığından yararlandırmak,kemik unu ve mineral yem ilaveleri yapmak rasitizime önlemekte yararlıdır.