A A A

~~~~~~~~~~~~ KULAKTA YABANCI CİSİMLER ~~~~~~~~~~~~

TANIM :
Kulağa yabancı cisimlerin kaçmasıdır.Özellikle pisipisi otu önemli yer tutar

SEMPTOM :
Huzursuzluk kulakta kasıntı Başını hastalıklı kulak tarafına eğik tutma Otoskopla yabancı cisim kolaylıkla görülebilir.

TEDAVİ :
sakinleştirici yapılarak hayvanin kulağı otoskopla incelenir.Özel kut uçlu pensle yabancı cisim çıkarılır.Küçük batmamış parçalar hafifi basınçlı ilk suyla dışarı alınır.sonra Kulağa ANTİBİYOTİK damla veya pomat uygulanır.