A A A

(Canine herpes virüs (CHV-1)

Yavru köpeklerde (3 haftalıktan küçük) sistemik kanamalar ve doku ölümleri sonucu öldürücü, yetişkin köpeklerde üreme kanalı enfeksiyonuna neden olan bulaşıcı bir hastalıktır.

Semptomlar

kuluçka süresi 1-6 gündür. Yavrularda iştahsızlık , inleme, karında ağrı, nefes darlığı , zayıf lama, depresyon, yumuşak sarı-yeşil gaita ve burun akıntısı. iç zarlarda kanamalar, karın vekasık bölgesi derisinde kızarıklıklara rastlanır.

Üç haftalıktan küçük yavru köpeklerde ölüm, genellikle klinik belirtiler ortaya çıktıktan 24-48 saat sonra meydana gelir, iyileşen yavrular çoğunlukla enfeksiyonu gizli olarak taşırlar veya körlükle karakterize semptomlar gösterirler.

Büyük köpeklerde ise klinik semptomlar daha hafif seyreder. Dişilerde vaginitis ve vaginal akıntı, mukozada yüzeysel lezyonlar, ölü doğumlar ve kısırlık gözlenir. Erkeklerde penis derisinde iltihaplar, akıntı ile birlikte penis ve sünnet derisinde dişilerdekine benzer lezyonlar görülür.

Tanı ve ayırıcı tanı

Hastalığın tanısında klinik semptom ve otopsi bulgularında gözlenen karaciğer, akciğer, böbrek ve sindirim sistemde kanamalar karakteristiktir. Ayrıca yavrularda meydana gelen hızlı ölüm tanıda önemli bir bulgudur. Laboratuvarda karaciğer, akciğer ve böbreklerden virüsü izole etmek mümkündür. Ancak materyal laboratuvara soğuk zincir içerisinde gönderilmelidir.

Tedavi :

Canine herpesvirus enfeksiyonunun spesifik sağaltımı ve aşısı yoktur. Enfekte gebe hayvanlarda yavruların sezeryan operasyonuyla alınması ve annelerinden ayrı bir yerde bakılmaları hastalığın yayılması ve bulaşmasında korunma için önemli bir faktördür. Enfekte yavruların yüksek ısılı kuvözlerde ( 35°C ve % 50 nem) hospitalize edilmesi ve destekleyici sıvı sağaltımı ileölümler azaltılabilir.

kaynak :kedi ve köpek hastalıkları prof.dr.hüseyin yılmaz imren