A A A

KAS ROMATİZMASI
MYOSITIS RHEUMOTICA
MYALGIE


TANIM
Romatizma deyimi ile nedeni tam olarak aydınlatılamamış,belki alerjik etkenlere bağlı ağrılı,organizmada yer değiştiren,oluşumunda üşütmenin büyük rolü olan eklem,kas ve sinir hastalıkları anlaşılır.Baslı basina bir hastalık olmayıp,semptomlar topluluğudur.
Kas romatizması da irinli karakterde olmayan ağrılı bir kas yangısıdır.

ETIYOLOJI :
Kesin olarak açıklanamamıştır.Çoğu araştırıcılar bir streptococ enfeksiyonun dan sonra gelişen alerjik bir yangı olduğu kanaatindedir.
Bundan başka romatizma alerjisinin oluşumunda diğer bakteri proteinleri ,yağ yoluyla alınan albüminler ve organizmada oluşan toksik maddeler de oluşumda rol oynamaktadır.

Romatizmanın oluşumunda üşütme hazırlayıcı ve yardımcı bir faktör olarak rol oynamaktadır.

SEMPTOMLAR :
Kas romatizması yerleştiği kaslarda birden bire başlayan şiddetli ağrı ile karakterize olup kaslar sert,gergin ve ağrılıdır.

Sağrı ve arka taraf kaslarına yerleştiğinde yürüyüş sert olup sanki hayvan ard ayaklarını sürükler gibi yürür ve adımlar kısalmıştır.

Bele yerleştiğinde bel ağrılı ve seredir.Hayvan vücudunu kırmadan sağa ve sola döner.

Omuz kaslarına yerleştiğinde omuz bölgesi ağrılı olup hayvan kısa adımlarla yürür ve on ayaklarını pek kaldırmaz.

hastalık boyun kaslarına yerleşmişse boyun ve bas ileri doğru uzatılır ve hayvan tetanos olmuş gibi duru.

Göğüs kasları romatizması solunum hızlanmasına,Karin kasları romatizması constibasyona,yanak kaslarındaki romatizmaysa çiğneme güçlüğüne neden olur. Derece pek yükselmez ve ağrılar genellikle bir bölgeden diğerine sıçrar.

KOMPLİKASYON:
Komplikasyon olarak eklemlerde,gözde yangı ve fürbür gibi hastalıklar gelişebilir.Romatizma geçtikten sonra tekrarlayabilir.

TEŞHİS :
Nadir görülmekle beraber encik atlarda ve köpeklerde rastlanılır.Teşhisi zor dur.

AYIRICI TEŞHİS :
diğer kas ,kemik ve eklem hastalıkları ve özellikle FÜRBÜR akılda tutulmalıdır.