A A A

INSUFFICENTIA CORDIS
KALP YETMEZLİĞİ

TANIM :
Kalp kasının ani pompalama gücünün azalması sonucu hayvan istirahat halindeyken dahi organların yeterince kanla beslenememesi halidir.Kalp yetmezliği başlı başına bir hastalık değildir.Çeşitli kalp,enfeksiyoz,toksik ve metabolik hastalıklarda görülen bir semptomdur.Akut yada Kronik olabilir.

ETIYOLOJI :
hastalık akut olarak kalbi çok sağlam hayvanlarda dahi çok ağır bedensel hareketler sırasında bir kaç dakikada şekillenebilir.Özellikle bu ağır isler sıcak ve nemli havalarda yapılıyorsa kalp yetmezliği riski o denli artar. Burada neden olarak aşırı hareketlerden dolayı organizmanın daha çok oksijene ihtiyaç duyması,sürekli kontraksiyon halinde olan kasların damarlara basınç yapması,kan basıncının yükselmesi ve bunun sonucu kalbin daha sık çalışmak zorunda kalması gösterilmektedir.Bu tur kalp yetmezliği daha önce kalbi az yada çok hasarlı olan durumlarda daha kolay oluşur.Koşu atları ve av köpeklerinde bu durum daha çok gözlenir.Ayrıca besi sığır ve domuzlarında kalbin fazla yağlanmasından da gelişebilmektedir.Bunun haricinde enfeksiyoz hastalıklarda,bakteri toksinlerinde ve bazı zehirli maddelerin alınmasında da kalp yetmezliği görülmektedir.
Kronik kalp yetmezliği yukarıdaki etkenlerin uzun surede ve hafif olarak etkimesi sonucu oluşur.Ayrıca akciğer anfizemi,bobrek hastalıkları ve Kronik kalp hastalıklarında dahi gelişebilmektedir.

SEMPTOM :
ACUT kalp yetmezliği çok şiddetli hareketler ve heyecanlar esnasinda ani olarak baslar.Hayvan durgunlaşır,solunum ve nabız hızlanır.Buna karşın nabız zayıflar.Terleme,sendeleme ve hatta yere düşme görülür.Deri venalari ve v.jugularis dolgunlaşır.Mukozalar syanotik bir hal alır.nabız zayıf olmasına rağmen kalp gurultulu çalışır.Aritmi ve extrasistoller vardır.bazı sistollerin zayıfladığından nabız ile kalp vurumlar uyuşmaz.Hayvan aniden düşüp ölebilir.Bu durum Koşu atları ,av köpeklerinde ve sürek ineklerde daha sik oluşur.
KRONİK kalp yetmezliğinde akuttaki semptomlar gözlenir.Yalnız bunların şiddeti hafiftir.Haftalar hatta aylarca sürebilir.Ancak hareket halinde semptomların şiddeti artar.hastalık uzun sürdüğü için Bronsitis,akciger ödemi,kronik mide-barsak nezlesi,albuminuria ve ödem oluşabilir.

TANI VE AYIRICI TANI :
Tanı klinik semptomlara bakılarak yapılır.vazo motor felciyle karıştırılabilir.kalp yetmezliğindeki aritmi,ekstrasistol ve vanalardaki dolgunluk vazo motor felcinde görülmez.Buna karşın nabız hissedilemeyecek kadar zayıflar.İleri derecede bir bitkinlik gelişir.

TEDAVİ :