A A A

HYPERTROPHYA CORDIS(KALP KASININ KALINLAŞMASI)
DILATATIO CORDIS (KALP KASININ İNCELEREK GENİŞLEMESI)

TANIM :
Kalp kasında da fizyolojik olarak başlayan ve daha sonra patolojik bir hal alan hypertrophy "kalp kas dokusunun kalınlaşması" ve bu olguya neden olan faktörlerin devamıyla kalp kasının incelerek kalp boşluklarının hacminin artması "dilatatio "olaylarının tamamı KALP BÜYÜMESİ olarak bilinir.
Hypertrophy ve dilatasyon atrial veya ventrukuler miyocardda olabilir.Diğer taraftan tek taraflı sağ atrial hypertrophy,sağ ventirculer hypertrophy,sol atrial hypertrophy,sol ventirculer hypertrophy veya dilatasyon olabilir.Olgu her iki tarafı da kapsıyorsa bilateriyal hypertrophy ve bivetruculer hypertrophy olarak tanımlanır.
dilatatio cordis,kalp boşluklarının genişlemesi olup,aynı zamanda kalp kasları da incelmiştir.
Hypertrophya cordis ise kalp kaslarının kalınlaşmasıdır.

ETIYOLOJI :
Organizma, kalbin fazla çalışmasını gerektiren koşullar altında kalırsa ve bu koşullar sürekli olursa,kalp kası organizmanın gereksinimini karşılamak için çok çalışır ve böylece kalpte bir dilatasyon şekillenir.Hayvanin beslenmesi çok iyi ise ve kalbe binen yük ani olmayıp yavaş yavaş şekillenmişse veda ayni zaman da hayvanin bulunduğu ortam fazla rutubetli ve sıcak değilse bu dilatasyon hypertrophya dönüşür.Bu durum özellikle ağır koşum hayvanları, koşu atları,av köpeklerin de çok görülür.Fizyolojik bir oluşum olan bu olgu iskelet kaslarının büyümesi paralelindedir ve kalbin tüm kaslarında görülür.Buna karşın akciğer anfizeminde akciğer dolaşımı zorlaştığından sağ kalp kaslarında bir hypertrophy;böbrek hastalıklarında genel dolaşım güçlüğü olduğundan sol kalp kaslarında bir hypertrophy ve vulva hastalıklarında ise hastalığın geliştiği bölgenin önündeki organlarda bir hypertrophy görülür. Kalp kası büyümekle organizmanın ihtiyaç duyduğu kani ancak pompalaya- bildiğinden belirli bir semptoma neden olmaz(COMPENSATION DÖNEMİ). Ve bu durum herhangi bir sağıtımı da gerektirmez.
dilatatio cordiste ise gerek çok fazla kassal çalışma ve gerek hastalık sonucu kalp genişler.Bu olguda kalp boşlukları genişlerken kalp kası da incelmiştir.Bu durumda kalp organizmanın istediği kani tam olarak gönderemez (DECOMPENSATION DÖNEMİ).Dolayısıyla kalp yetmezliği şekillenir. (INSUFFICENTIA CORDIA)

SEMPTOM :
hypertrophy hemen hemen hiçbir belirgin semptom oluşturmaz.Bazen kalbin perkusyon alanının büyük olduğu saptanabilir.Nabız kuvvetli hissedilir.sağ kalp hypertrophy sinde Arteria pulmenalis kökünde,sol kalp hypertrophy sinde ise aorta kökünde diastolik ses güçlenmiştir.
dilatatio cordiste kalbin mat ita alanı genişler.Kalp genişlediğinden daha fazla kostayla temas eder ve kalp sesleri daha geniş alandan duyulur.Nabız zayıf ve hızlı,sistolik sesse kuvvetlidir.Fakat damarlara az kan gittiği ve geri dönüşte yavaş olduğundan diastolik ses zayıftır.Genişlemede valvulalar iyi kapanmadığından endocardial üfürüşler duyulabilir.Hafif derecedeki hareketlerden sonra bile Nabız ve solunum sayıları artar.Hata asfeksi belirtilerine kadar varan solunum güçlüğü görülür.Ödem ve hydropslar da görülür.EKG de QRS komple eş zamanı normale göre uzundur.

TEDAVİ :
Hypertrophya cordis herhangi bir sağıtım gerektirmez.Yalnız ilerde dilatatio cordise neden olabileceğinden hayvanin hafif islerde çalıştırılmasında fayda vardır.
Diletatio cordiste kalp yetmezliğindeki sağıtımın aynisi uygulanır.İstirahat gereklidir.