A A A

UROLITIASIS ~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~ İDRAR TASLARI ~~~~~~~~~~~~~~~

TANIM :
CaCO3,CAPO4 silikat ve oksalat tuzlarının birikmesi sonucu idrar yollarının herhangi bir yerinde oluşabilirler.

Atlarda iki çeşit tas bulunur.Bunlardan birincisi CaCO3 yapısında olup dış rengi pürüzlü ve rengi sari-kahverengi arasında değişir. Böyle taslar ot ve samanla beslenen hayvanlarda çok görülür. İkinci çeşit taslar fosfat taşları olup fosfattan zengin tane yemlerle beslenen atlarda çok görülür.

Oluşan bu taslar çoğunlukla idrar kesesinde ve uretrada yerleşirler.

TEŞHİS :
Hayvanin işeme fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır.At larda uriner sistemin rektal yada vajinal palpasyona yapılır.Bu palpasyon epidural anestezi altında yapılmalıdır.Sidik kesesi bos olduğu zaman taslar rahatlıkla palpe edilebilir.İDRAR kesesi gergin,işeme güçlüğü varsa idrar kesesinin boynu ve uretra kontrol edilir.Böylece kese yangısının bir tümörden mi yada tastan mi olduğu anlaşılır.

SEMPTOM :
Şiddetli sancı vardır.Daima işeme pozisyonu alır.Rektal palpasyonda kese dolgun ve gergindir.Koteterle taşın varlığı saptanır. Koteterizasyonda madeni sonda kullanılırsa tas yerinden oynatılabilir.İtilirse keseye düşebilir.

TEDAVİ :
Tas koteterle oynatılamazsa operatif müdahale yapılır.