A A A

Thyroid adenomalar yada tiroid bezinin bezinin neden olduğu fonksiyonel adenomalar neden olarak gösterilir. thyroid carsinomları çok nadir olarak nedenler arasında sayılır.

KLİNİK PROFİL :
Etiyoloji : Thyroid adenomalar yada tiroid bezinin bezinin neden olduğu fonksiyonel adenomalar
Anamnez : Yaşlı kediler(6-20) sistemik belirtiler değişkendir.genellikle polyfajiye rağmen kilo kaybı dikkati çeker.
Klinik belirtiler Sistemik : thyroitte nödüller, kalpte anormallikler
Deri : %30 unda aşırı tüy dökülmesi, değişik yerlerde kjellik, mat tüyler, tırnaklarda aşırı uzama, soborhea sicca yada oleosa

Ayırıcı Teşhis Diabetes mellitus, Hyperadrenocortizim
Özel Test serum TT4,TT3, TSH

Tedavi
Prognoz uzun sürelidir olumlu sonuç verir.

ANAMNEZ ve KLİNİK BAKI
Genel olarak 6-20 yaş arasındaki kedilerde görülür. sistemik belirtiler baskındır. klinik belirtilerse değişkendir.
Diğer belirtiler Fazla yemek yemesine rağmen kilo kaybı, kusma, polyuri, polydipsia, aktivitede artma, iştahta azalma, ishal, aktivitede azalma, güçsüzlük ve zayıflık, nefes darlığı, sıksık nefes alma, fazla dışkıya çıkma, iştahın komple kaybı.
Fiziksel belirtiler; thyroitde nodül palpe edilir, kalpte murmur, tachycardi, kalp ritminde artma, aşırı hareket, agresyon, boyunaltında şişlik, tırnaklarda büyüme, kellik.

kedilerin %30 unda deri sorunları ortaya konmuştur. tüylerde dökülme, yarım yamalak yada simetrik kellik ve matlaşma, aşırı tüylerini tarama komle kelliğe neden olur.kuru yada yağlı seborhea oluşur.

Teşhis Ve Tedavi