A A A

~~~~~~~~~~~~ ENCONDROSIS ITERVERTEBRALIS ~~~~~~~~~~~~~~

TANIM :
Köpeklere özgüdür.Daha çok ducsehund,pegingise,peagle ırki,cocker spaniel ırklı köpeklerde görülür.Bu köpekler kısa bacaklı ve uzun gövdelidir.Intervertebral diskler 26 adettir.1-2 ci boyun vertebrasindan baslar 7 ci lumbal ve 1 ci sacral vertebra arasında sona erer bu vertebralar arasındaki eklem yari hareket eden (amphiarthprodial) eklem görevini yapar.
Diskler iki kısımdan yapılmıştır.birinci anulus fibiosus (kapsulasi) ikinci nucleus pulpasus(jelatinsel çekirdeği) yas ilerledikçe bu belirtilen irk köpeklerinde disklerde oluşan dejeneratif değişiklikler diskin yırtılmasına ve vertebral kanal içine fıtıklaşmasına neden olur.

NEDENLER :
Bu fıtıklaşmaya ani düşmeler,beline vurulma gibi nedenler teşkil eder.

SEMPTOM :
Hastalık 3 şekilde değişiklik gösterir.
1-PROTTRUSION (ÇIKINTI):
Amhilus fibiosusun normal sonuçlarının dışına çıkması olayıdır.Bu çıkıntı medulla spinalise tazyik yapar.Böylece arka ayaklarda parazi veya derecesine göre paraplasie oluşturur.Fıtığın olduğu noktada palpasyona ağrı hissedilir.
2-EXSTRUSUON (EVANTRASYON) :
Anulus fibiosusun kalsifikasyonu sonucunda diskte yırtılma oluşur.Nucleus palposus kanal içine girer ve yayılır.Bu durumda hayvanda ani parasi ve paraplagie şekillenir.
3-CALCIFIKASYON (KİREÇLENME) :
Beslenme hataları ve yas ilerledikçe diskin tamamında kalsifikasyonu oluşur.Bu diskin esnekliğini ve vertebraların hareketini engeller bu durum vertebraların ilerde kaynaşmasına kadar gidebilir.Böylece hayvanda parasi bacaklarda inkordinasyon, yatıp kalkmada güçlük oluşur.

TEŞHİS :
Hayvanin ırkının belirlenmesi klinik görünümlerin değerlendirilmesi ve röntgen muayenesiyle yapılır.

PROGNOZ :
Yeni olan fıtıklaşmalarda iyidir,eventrasyonlarda kotudur.

TEDAVİ :
Konservatif operasyonla tedavi edilebilme imkanı vardır.
konservatif olarak hayvan derhal istirahata alınır.Hareketleri kısıtlanır.Uzun süre korticosteroid,VIT-B1 ve VIT-B kompleksi vitaminleri sedatif ilaçlar uygulanır.Ayrıca penylputasone başlangıçta her gün,sonraları aralıklı olarak verilmelidir.Bel bölgesine fizik tedavisi uygulanmalıdır.

Operasyonda vertebral kanal fenestrasyon veya herminalektomi yapılarak açılır.Prolabe veya kalsifiye olmuş diski dışarı alınarak medulla spinalise üzerindeki baskı kaldırılır.