A A A

TANIM :
Burundan tek yada çift taraflı kan akması olayıdır.Kedi köpek ve atlarda sik rastlanılır.
NEDENLER :
5 Ana grup altında incelenirler
1-SPOTTAN KANAMALAR :
Zaman zaman kendiliğinden oluşan burun kanamalarıdır.
2-HABITUEL KANAMALAR :
Belirli dönemlerde nöbetler olarak ortaya çıkar.
3-SEMPTOMATIK KANAMALAR:
Burun boşluğunda oluşan tumoral oluşumlarda ve köpeklerde zehirlenme olaylarında gözlenir.
4-TRAVMATIK KANAMALAR :
Daha çok burun ve burun boşluğunun travmatik yaralanmaları sonucu ortaya çıkar.
5-IDEOPATIK KANAMALAR :
yarış atlarında meydana gelir sebebi bilinmemektedir.burada hava sıcaklığı,yüksek arterial basınç,VIT_K eksikliği faktörlerin rol oynadığı görülür.Bazen HEMOFILI ve LEUCOEMIA gibi hastalıkların seyri esnasinda da burun kanamaları görülebilir.

Burun kanamaları burun kemiği kırıkları conha nekrozları,yabancı cisimler,parazitler(SÜLÜKLER gibi),Maligne tümörler,Buruna uygulanan sondalar,rhinoskop ve laringoskop gibi araçların yanlış uygulamasından sonrada şekillenirler.

Atlarda enfeksiyon hastalıklardan RUAM da LEMPHANGITIS EPIZOOTIKA da burun kanaması görülebildiği gibi enfeksiyon ANEMİLER de ALVEOLAR ANFIZEM de PNEUMONIA larda da görülebilir.

SEMPTOM :
Tek yada çift taraflı burun deliklerinden kan gelir.Burundan gelen Kan damla damla yada akma seklinde olur.Bu akıntı çoğunlukla kalp atımına paralel olur.Kanama suresi değişiktir.

Burun kanamaları akciğer ve mideyle ilgili olduklarında farklılık gösterir. mideden gelen kan çoğunlukla siyah renkte dır. Akciğerden gelen kansa kopukludur.Solunum hışırtılıdır.Öksürük ve kusmalarla beraber bol miktarda kan görülür.Kanama mideden ileri geldiğinde çoğunlukla diski dada kan izleri görülebilir.

TANI :
Tek yada çift taraflı burun akmalarında burun yada burun boslugundanmi geldiğini anlamak odukca güçtür.

AYIRICI TANI :
Ideopatık kanamalar daha çok yarış atlarında ve yaz aylarında görülür.

SPOTTAN kanamalar nedeni bilinmeden aniden ortaya çıkar.

Habıtuel kanamalar belirli donemler içerisinde meydana gelir.

Semptomatık kanamalar sa bir hastalığın semptomu olarak ortaya çıkar. Bu durumda primler bozukluğu ortaya çıkartmak gerekir.

Bunun dışında akciğer ve mide ile ilişkili olan kanamalarda akciğer ve Mideyle ilişkili bozukluklar görülür.Akciğerle ilgili olaylarda Öksürük halsizlik şiddetli anemi ,kan kusma görülür.Kanın rengi değişmiştir.

PROGNOZ :
Şüpheli olabilir.Ara sıra ortaya çıkan kanamalarda olumludur.

TEDAVİ :
1-Hayvanin hareketsizliği sağlanır.
2-Tampon uygulanır.
3-Büzüştürücüler verilir.