A A A

Koksidioz, kedilerde daha az köpeklerde ise daha sık rastlanan ve genç kedi ile köpeklerde görülen bir hastalıktır.
Özellikle 3 ile 6 aylık yavru köpeklerde problem oluşturur. Köpek çiftliklerinde, köpek bakım evlerinde ve fazla sayıda yavru köpek bulunduran yerlerde problem görülmektedir.
Su, yem ve barınak hijyeninin zayıf, dışkı kontaminasyonunun sürekli olduğu yerlerde sıkça görülür. Ciddi enfeksiyonlar sporlanmış yumurtaların ağız yoluyla alınmasıyla oluşur.

Özellikle yurt dışından getirtilen köpek ve kedilerde yüksek oranlarda karşılaşılır ve pek çok viral hastalıkla karıştırılır.
Hastalığı meydana getiren bazı tür parazit yumurtalarının çiğ et ve sakatatta bulunmasından dolayı bunların yenmesiyle de hastalığa maruz kalındığı bilinmektedir.
Kedilerde bu parazit türleri en fazla 3 aylığa kadar olan yavru kedilerde görülmektedir.
Kedilerde görülen Toxoplama gondii türü parazit özellikle bayanlarda önemli hastalıklara neden olmaktadır.
Hastalık kanlı ishal,zayıflama, anemi ve dehidrasyon ile seyreder.
Hastalık kliniklerde laboratuar koşullarında yapılacak dışkı muayenesiyle teşhis edilebilir.
Hastalığa maruz kalınmasını önlemek için ;

· Ø Dışkının etrafa saçılması önlenmeli, günlük olarak uzaklaştırılmalı,
· Ø Yem, su ve barınak hijyenine dikkat edilmeli,
· Ø Hayvanların çiğ et ve sakatat yemesi engellenmeli,
· Ø Çok sayıda hayvanın aynı ortamda bulundurulmasından kaçınılmalıdır.

Tedavinin sadece Veteriner Polikliniklerinde Veteriner Hekim kontrolünde yapılabileceği unutulmamalıdır.